Karabük Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Kadıbükü Regülatörü ve HES projesi ÇED Olumsuz Karar Duyurusu İlişiktedir.