Yeni dönem proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır.
 
Çağrı başvuruları 9 Haziran 2017 saat 17:00'a kadar kabul edilecektir.
Bu çağrı kapsamında "İmalat Sanayii", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Teknoloji Transferi ve Ticarileşme" faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir.
 
Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığımıza 9 Haziran 2017 tarihi 17:00'a kadar (elektronik başvuru için son tarihten beş iş günü sonrasında kadar) iletilecektir.
 
Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren Faaliyet Alanları özelinde hazırlanan Çağrı Rehberleri, Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi ve Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna aşağıdaki linkden ulaşılabilir.
 
http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/proje-cagrilari