Rekabetçi Sektörler Programının Türkiye'nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm,hizmetler ve yaratıcı endüstriler,
 
Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının yeni döneminde,

sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.

 

Yeni dönem için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu.

Uygulaması 2026 yılının sonunda kadar devam edecek yeni dönem desteklerine

valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar,

sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri,

organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilecektir.

 

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

 
 

Proje Teklif Çağrısı Kapsamında gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarının yapılacağı iller ve tarihleri:

 

Tarih

İl

Saat

28 Nisan 2017

İzmir

10:00-13:30

08 Mayıs 2017

İstanbul

10:00-13:30

09 Mayıs 2017

Gebze /Kocaeli

10:00-13:30

11 Mayıs 2017

Antalya

10:00-13:30

18 Mayıs 2017

Malatya

10:00-13:30

 

 
 
Ayrıntılı Bilgi İçin https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/rsp-ikinci-donem 
 
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/92776/REKABETCI-SEKTORLER-PROGRAMI-SUNUMU.pdf/
 
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/documents/10184/100072/REKABETCI-SEKTORLER-PROGRAMI-YENI-DONEM-FIRSATLARI.pdf/